För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 31.03.2014. Godkänt.