Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Då den kemikalieanvändningen är ett väldigt angeläget ärende om man både tänker på folkhälsan och vad som kommer ut i miljön så vill jag avisera att jag kommer att begära en åtgärdsuppmaning i detaljbehandlingen.

  Åtgärdsuppmaningen kommer att lyda: ”Att lagtinget med tanke på skyddet av folkhälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga möjligheten att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbruket och övrig livsmedelsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.”

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Igår och idag pågår ett stort evenemang på Åland; GastroÅland. Aktörer, producenter och restauranger samlas och alla konstaterar samma sak; ”vilket fantastiskt utbud vi har av jordbruksprodukter på Åland”.

  En sak som Ålands landsbygdscentrum marknadsför när man ska marknadsföra produkter är bl.a. att Åland är fritt från Varroa. Vi har förbud mot tillväxthormoner, vi har inte päronpest och vi har inte salmonella. Vi har en god omsorg om djuren och våra livsmedel är fria från BSE, galna-kosjukan. Tuberkulos och Brucellosis är utrotat och vi har en låg användning av antibiotika.

  När det gäller hela jordbrukssektorn så måste en målsättning vara att minimera användningen av kemikalier och växtskyddsmedel. Därför tycker liberalerna att det är fullt legitimt att vi på Åland har koll på hur mycket vi använder av de produkterna. Vi är förstås helt införstådda med att de är tillåtna preparat, men det är viktigt att vi vet hur mycket som används. Därför understöder jag ltl Torsten Sundbloms förslag.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, fru talman! Hur det påverkar miljön är ju en viktig fråga. Efter hörande i utskottet och i diskussioner så har vi fått information att lagstiftningen är ju ganska sträng också på finskt och svenskt håll. Från rikets sida ser man över de här kraven och vi följer en ganska strikt linje när det gäller bekämpningsmedel och annat. Man måste också överväga att om man är för sträng så påverkar det också produktionen som i slutändan höjer priserna osv. Allt måste vägas i en vågskål.

  Ltl Katrin Sjögren, replik

  Talman! Jag har förstått att från socialdemokraternas håll är man väldigt noga med att allting ska vara öppet och transparent. Man ska inte dölja någonting. Det här är ett led i det. Vi får helt enkelt klara besked och klara papper på hur mycket som används. Jag sade att det är ingenting som är förbjudet. Vi utgår ifrån att alla håller sig till lagstiftningen. Men ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv är det rimligt att ha koll på hur mycket växtskyddsmedel vi använder på Åland.

  Det är också ett led i den viktiga marknadsföringen när det gäller våra landsbygds- och jordbruksprodukter.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, fru talman! Det är helt klart att socialdemokraterna är för transparens. När det gäller detta så tror vi inte att det är någonting som hålls i skymundan utan vi litar på ÅMHM som gör kontroller och reder upp det här om det skulle bli något missförstånd. Jag tror nog att den här verksamheten är transparent. Det gäller ju ändå den mat vi äter.

  Ltl Katrin Sjögren, replik

  Absolut, men vi vet också hur komplext hela systemet är. Vi hade till exempel ett fall här när det gäller odling av purjolök. Det är helt legitimt att vi har koll på hur mycket växtskyddsmedel vi använder på Åland. För liberalerna är det här en stor och viktig miljöfråga.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Jag föreslår: ”Att lagtinget med tanke på skyddet av folkhälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga möjligheten att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbruket och övrig livsmedelsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.”

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Torsten Sundbloms förslag till åtgärdsuppmaning.  

  Talmannen

  Ltl Torsten Sundblom, understöd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget med tanke på skyddet av folkhälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga möjligheten att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbruket och övrig livsmedelsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.”

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder har väckts i plenum, i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande, ska förslaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Ltl Torsten Sundbloms klämförslag bordläggs därför till lagtingets plenum den 7 april 2014. Vi återkommer till ärendet den 7 april 2014.