Andra behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum 02.04.2014, har lagtingsledamoten Torsten Sundblom, understödd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget med tanke på skyddet av folkhälsan och miljön uppmanar landskapsregeringen att överväga möjligheten att upprätta statistik över kemikalieanvändningen inom lantbruket och övrig livsmedelsproduktion samt vidta därav påkallade åtgärder.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

    Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för utskottets betänkande röstar ja; de som för lagtingsledamoten Torsten Sundbloms förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

    Omröstning. Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat att omfatta utskottets betänkande.

    Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.