Ändrad lagstiftning om utkomststöd

Lagförslag LF 14/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, utkomststöd, fpa, folkpensionsanstalten,
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser