Ändrade ÅHS-avgifter

Lagförslag FR 21/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, ålands hälso- och sjukvård, högkostnadsskydd, avgift, avgifter,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om grunderna för avgifter till ålands hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård