Ändrade avgifter i vården

Lagförslag LF 6/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, ålands hälso- och sjukvård, avgifter, avgiftsgrunder, åhs, patientavgifter, högkostnadsskydd, budgetlag
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslag om grunderna för avgifter till ålands hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser