Ändring av 30 § lagtingsordningen

Lagmotion LM 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingsordning, sjpn, självstyrelsepolitiska nämnden, ledamöter, ledamot,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser