Ändring av bestämmelser i ordningslagen

Lagförslag LF 12/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ordning, ordningslag,berusningsmedel, alkohol, ordningsförseelse
Berörda lagar: ll om ändring av ordningslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet