Ändring av bestämmelserna om utsläppshandel så att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan användas

Lagförslag FR 11/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utsläpp, utsläppshandel, kyoto, kyotoprotokollet, klimat, miljö, växthusgaser
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om utsläppshandel


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård