Ändring av detaljmotiveringen under moment 47.05.40

Budgetmotion FM 60/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter