Ändring av djurskyddslagen

Lagförslag FR 7/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: djurskydd, djurhållning, svinhållning, djurskötsel, djurplågeri Sidhänvisning: 58, 62, 90, 96, 99, 101


Åtgärder