Ändring av elmarknadslagstiftningen

Lagförslag LF 28/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om elmarknaden främst mot bakgrund av elmarknadsdirektivets krav. Således föreslås ett regelverk om tvistlösning som avses i artikel 26 i elmarknadsdirektivet. En tvistlösningsnämnd ska ansvara för tvistlösning utanför domstol där parterna är elföretag och näringsidkare som är slutkunder hos dem. Om en konsument är slutförbrukare kan i stället ett ärende föras till konsumenttvistenämnden i landskapet Åland, vilken finns i anslutning till Ålands landskapsregering.
Hushållskunder och mikroföretag föreslås kostnadsfritt få tillgång till ett verktyg som ger dem möjlighet att jämföra elleveranserbjudanden från leverantörer med betydande marknadsinflytande.
Ett krav på projekttillstånd föreslås infört för byggande av elledningar med nominell spänning 110 kilovolt eller mer. Det är ägnat att ge land-skapet bättre möjligheter att följa och tillvarata helhetsintressen som rör el-systemet och elöverföringsbehovet.


Åtgärder