För kännedom

Ändring av fornminneslagen FR 13/2010-2011

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2011. Godkänt.