Ändring av fornminneslagen

Lagförslag FR 13/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fornminne, fornminnen, fornminneslagen, register, fornminnesregister


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott