Remissdebatt

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

  • Ärendet avförs från dagens föredragningslista och tas upp till behandling vid plenum den 31 augusti 2022.