Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41

Lagmotion LM 3/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åtgärdsmotion, kommunallagen, beslutfattande på distans, elektroniskt beslutsfattande, förvaltningsstadga, sammanträde, 23 §, 41 §


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser