Ändring av lagstiftningen om posttjänster

Lagförslag LF 14/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om posttjänster föreslås ändrad så att kvalitetsnormen för försändelser lindras och så att en rätt till avgiftsfri avvikande postutdelning för den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att hämta sin post.


Åtgärder