Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet

Lagmotion LM 4/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polismyndighet, polisstyrelse, styrelse


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser