Andreas Kanborg

Andreas Kanborg

Politiska uppdrag

  • Mandatperioden 2023-2027

  • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
    2023-11-08 –
  • Medlem i Finans- och näringsutskottet
    2023-11-08 –
  • Ledamot i Ålands lagting
    2023-11-01 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden