För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 24 maj 2017.

  5        Godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  6        Elektronisk förvaltning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 24 maj 2017.

  7        Sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 31 maj 2017.

  8        En gemensam kommunal räddningsmyndighet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 29 maj 2017.

  9        En revidering av plan- och bygglagen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 24 maj 2017.

  10      Främjande av utbyggnaden av bredbandsnät

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 29 maj 2017.

  11      Offentlig upphandling

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 29 maj 2017.

  12      Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 24 maj 2017.

  13      Ändring av landskapslagen om miljöskydd

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 29 maj 2017.

  14      Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2016

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 5 juni 2017, så att svaret på revisionsberättelsen hinner komma.

  15      Meddelande angående reform av kommunstrukturen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 31 maj 2017.

  16      Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 31 maj 2017.