Ändring av miljökonsekvensbedömningar

Lagförslag LF 19/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om miljökonsekvens-bedömning och miljöbedömning ändras för att uppfylla kraven i direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Samtidigt föreslås en mindre komplettering av lagen med tydligare bestämmelser i de fall en miljökonsekvensbeskrivning kan behöva uppdateras.
Dessutom föreslås att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kompletteras med bestämmelser om utbyte av leda-mot eller ersättare i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd.
Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder