Ändring i motiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter

Budgetmotion FM 70/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sociala uppifter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter