Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer

Budgetmotion FM 22/2006-2007 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter