Remissdebatt

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet avförs och upptas vid nästa plenum.