Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

Lagmotion LM 5/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagmotion, motion, plan- och bygglagen, bygglov, attefallshus, bygglagen,


Åtgärder