Ändringar av lagtingets arbetsordning

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2023-2024 (slutbehandlat)  


Åtgärder