Ändringar i skattelagstiftningen 2014

Lagförslag LF 5/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, skattelagstiftning, kommunalskatt, skattelättnad, kapitalinkomst, kläm, åtgärdsuppmaning
Berörda lagar: ll om ändring av temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland
ll om änring av ll om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013-2015
ll om ändring av 1 § ll om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter