Ändringar i skattelagstiftningen 2017

Lagförslag LF 7/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skattelagstiftningen 2017, skattelagstiftning, pensionsinkomstavdraget, grundavdraget, företagaravdraget
Berörda lagar: ll om ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser