Ändringar i vissa pensionslagar med anledning av valutaövergången från mark till euro

Lagförslag FR 12/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: valutaövergång, mark, euro, pensioner, privaträttsligt anställda,
Sidhänvisning: 58, 59, 90, 94-96, 100,
Berörda lagar: landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
landskapslag om upphävande av 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen