Angående komplettering av motiveringen till kapitel 47.15 Främjande av lantbruket

Budgetmotion FM 48/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter