Anpassning av landskapsägd jordbruksmark till ekologisk odling

Åtgärdsmotion HM 25/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jordbruk, jordbruksmark, ekologi, ekologisk odling,
Sidhänvisning: 59, 83, 31, 35, 38;


Åtgärder