Användande av belysning vid jakt

Lagförslag LF 5/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jakt, belysning, fångst, fångstmetod, fångstredskap, ljuskälla, vilt,


Åtgärder