Arbetsavtalslagen gäller också på Åland

Skriftlig fråga SF 14/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen garanterar att arbetsavtalslagen och rätten att tillhöra ett fackförbund gäller också för arbetstagare anställda hos de företag vars tjänster man upphandlat och vilka rutiner man har för att kontrollera att dessa efterföljs.

Åtgärder