En arkitekturhistorisk skildring över Åland

Åtgärdsmotion HM 20/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arkitekturhistorisk, arkitekt, skildring, arkitektur,
Sidhänvisning: 53, 72, 103, 109;


Åtgärder