Återhållsamhet i skärgårdstrafiken

Budgetmotion BM 5/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, skärgårdstrafik, skärgårdstrafiken, trafik, fartyg, investeringar, fartygs- och färjeinvesteringar, investering, regering, rutt


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter