Åtgärder mot lärarbrist

Åtgärdsmotion HM 20/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lärare, lärarutbildning, brist, skollärare
Sidhänvisning: 66, 80, 94, 16, 23;


Åtgärder