Åtgärder för att rädda butikerna på landsbygden och i skärgården

Åtgärdsmotion HM 15/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: butik, skärgård, landsbygd,
Sidhänvisning: 58, 80, 83, 18,


Åtgärder