Avgiftssystemet för institutionsvård

Åtgärdsmotion HM 8/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avgift, avgiftssystem, vård, institutionsvård,
Sidhänvisning: 90, 97, 100,


Åtgärder