För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37 2007-2008)

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2011. Godkänt.