Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 56/2013-2014)

  6        Begränsa effekter av importstopp

  Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 57/2013-2014)

  7        Kapitallån till bolaget för förverkligande av den digitala agendan

  Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 58/2013-2014)

  Budgetmotionerna upptas för remiss i samband med nästa ärende.