Att begränsa effekter av importstopp

Budgetmotion BM 57/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: import, importstopp, ryssland, livsmedel, jordbruksprodukter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter