Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten

Lagförslag LF 41/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att mindre tillägg görs i landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen. Genom lagändringen utses landskapsregeringen till behörigt organ enligt artikel 7 i dataförvaltningsakten med uppgift att bistå landskaps- och kommunala myndigheter då dessa tillåter vidareutnyttjande av vissa kategorier av information.
Enligt dataförvaltningsakten ska det behöriga organet utses senast den 24 september 2023, varför lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder