Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:58

  Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att mindre tillägg görs i landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen. Genom lagändringen utses landskapsregeringen till behörigt organ enligt artikel 7 i dataförvaltningsakten med uppgift att bistå landskaps- och kommunala myndigheter då dessa tillåter vidareutnyttjande av vissa kategorier av information.

  Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några mindre tekniska ändringar av ingressen. Tack, fru talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.