Behörigheten beträffande kapitalskatten och samfundsskatten

Åtgärdsmotion HM 5/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, kapitalskatt, samfundsskatt, behörighet,
Sidhänvisning: 90, 108,


Åtgärder