Bildande av ett bolag för att förvalta av landskapet ägda fastigheter

Åtgärdsmotion HM 18/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bolag, fastighet, landskapet,
Sidhänvisning: 58, 65, 80,85;


Åtgärder