Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Det här en blankettlag om sjuk- och invalidpension. Den har kommit lite snabbt upp, ibland blir det så.

  Det handlar alltså om en landskapslag av blankettnatur som förlänger giltighetstiden för en rikslag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. Det här lagförslaget föranleds av en tidigare förlängning av giltighetstiden för rikslagen. Den är av teknisk natur. Jag tror att det var för två veckor sedan som den slutbehandlades i riksdagen. Det är nödvändigt att vi tar den och får den så fort som möjligt och att man förhindrar bidragsfällor för personer som är i stort behov av stöd. Tack, herr talman!


 • Ledamot Wille Valve (M) Gruppanförande | 13:08

  Talman! Att främja sjukpensionärers återgång till arbete är i grunden en bra sak som vi moderater understöder. I sak handlar förslaget om att förlänga en blankettlag som berör en till två ålänningar per år som lämnar sin pension vilande för att kunna delta i arbetslivet. Ingenstans i hela EU finns det så många seniorer som arbetar som på Åland. Rimligtvis är det en bra sak och rimligtvis är det en bra sak att det finns möjligheter av denna typ att lämna pensionen vilande.

  Det är också glädjande att just denna fråga inte bara varit prioriterad av borgerliga riksregeringar utan också uppenbarligen av nuvarande riksregering som har som uttalad ambition att "avlägsna bidragsfällor som hindrar personer med invalid- eller sjukpension från att arbeta. Moderat samling stöder lagförslaget.

  Som färdkost i utskottsarbete så vill jag be att utskottet på ett lite mera tekniskt plan fördjupar sig i varför paragraf 5 av rikslagen fortsättningsvis inte tillämpas på Åland. Tack för ordet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.