Bolagisering av sjötrafiken, ändring av allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 28/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjötrafik, trafik, bolag, bolagisering,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter