Branscher i behov av stöd

Skriftlig fråga SF 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilken analys gör landskapsregeringen över de nya nationella stödens tillräcklighet och tillgänglighet för de åländska verksamheterna och till vilka delar bör landskapsregeringen och lagtinget vidta ytterligare åtgärder?

Åtgärder