Delad pensionsintjäning under föräldraledighet

Åtgärdsmotion MOT 3/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Ledamot Anders Eriksson föreslår att lagtinget hos riksdagen i enlighet med 22 § självstyrelselagen för Åland, hemställer om att riksdagen ger regeringen i uppdrag att
genom en ändring i pensionslagstiftningen besluta om att intjäningen av arbetspension delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten samt att den senaste arbetsinkomsten ska vara pensionsgrundande för ensamstående föräldrar under föräldraledigheten.


Åtgärder