Energi från förnybara energikällor

Lagförslag FR 20/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: energi, energikälla, energikällor, drivmedel, bio, bidrivmedel, transport, bostadsproduktion, planlag, bygglag, plan- och bygglag
Berörda lagar: landskapslag om tillämpning i landskapet åland av lagen om främjande av användningen av biogdrivmedel för transport
landskapslag om ändring av 5 § landskapslagenom bostadsproduktion
landskapslagen om ändring av plan- och bygglagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen